Thẻ: thiết bị lọc khói

Tại sao nên lắp lọc khói?

Tại sao nên lắp thiết bị lọc khói? Khói bếp công nghiệp khi thải ra môi trường thường mang lại những ảnh hưởng không tốt đến mỹ quan và sức khỏe con người. Đây là loại khói gây ô nhiễm môi trường. Cụ thể, khói bếp công nghiệp (bếp nhà hàng) có thể làm bẩn, …