Thiết bị lọc khói tĩnh điện

Dùng điện trường cao để ion hoá các hạt khói bụi, rồi thu hút khói đã ion hoá vào các ống cực ngược dấu (bộ lọc cao áp tĩnh điện), chỉ còn khói sạch không màu thoát ra. Phương pháp này có thể lọc hạt khói siêu nhỏ, lọc triệt để tất cả khói đen, dầu ướt, bụi. Hiệu quả đạt trên 90%.

 

Cấu tạo của thiết bị lọc khói cao áp tĩnh điện

Thiết bị lọc khói cao áp tĩnh điện gồm có 3 phần chính:

  1. Vỏ thiết bị: có chức năng chứa phần lõi lọc (bộ lọc điện trường), phần điện cao áp và kết nối với hệ thống ống khói.
  2. Bộ điện cao áp: Tạo nguồn điện cao áp cấp vào bộ lọc điện trường
  3. Bộ lọc tĩnh điện: Nơi thu giữ khói bụi

 

Add your comment